Wybierz:

Szkoła językowa TOK & TOK

Szkoła językowa TOK & TOK

Szkoła językowa Tok Tok działa od ponad 10 lat. W tym czasie wykształciliśmy wielu studentów na różnych poziomach zaawansowania. Nasi nauczyciele to filolodzy z długoletnim stażem nauczania, egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Stawiamy na podejście eklektyczne zalecane w najnowszych programach nauczania.Jest to podejście skoncentrowane na uczniu i jego indywidualnych potrzebach (learner – centeredness). Nauka języka wymaga oprócz rzetelności i systematyczności kolejnej bardzo ważnej cechy jaką jest pewność siebie. Jest to dla nas wartość nadrzędna,którą pielęgnujemy od lat.

„Wykształcenie w uczniach pozytywnego obrazu siebie i wiary we własne możliwości stanowią podstawowy warunek do rozwoju i samodzielności i dalszego samorozwoju. Należy uczniom pomóć rozpoznać swoje mocne i słabe strony i własne cele uczenia się” (Program Nauczania Języka Angielskiego 2012 Magdalena Kębłowska).

Close Menu
×

Koszyk